Annuleringsvoorwaarden

Het recht om te annuleren

U heeft het recht om dit contract, zonder opgave van redenen, binnen veertien dagen te annuleren.

De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de datum van aanvang van het contract.

Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons informeren (door contact met ons op te nemen bij Shellfire GmbH, Altkönigstraße 10A, 61389 Schmitten, Tel: 0610165925240, e-mail: hosting@shellfire.de) met een duidelijke verklaring (bijv. in een brief, fax of e-mail) over uw beslissing om de overeenkomst te annuleren. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeld annuleringsformulier, dit is echter niet verplicht.

Om binnen de geldigheid van de annuleringstermijn te blijven, dient u ons vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen in kennis te stellen van uw recht om te annuleren.

In geval van fysieke goederen moeten de goederen uiterlijk 14 dagen na de annulering aan ons worden teruggezonden. U draagt de kosten voor de terugzending.

De gevolgen van annulering

Als u deze overeenkomst annuleert, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten als u kiest voor een andere leveringsvorm dan onze standaard budgetlevering). Wij betalen u terug binnen veertien dagen na de datum waarop wij uw kennisgeving om de overeenkomst te annuleren hebben ontvangen. Bij de terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt verzocht. In geen geval brengen wij kosten in rekening voor het doen van deze terugbetaling.

Als u vraagt om de diensten opnieuw te starten tijdens de annuleringstermijn, moet u ons een passend bedrag betalen voor de diensten die al zijn geleverd binnen het contract, tot het moment waarop u ons op de hoogte bracht van uw voornemen om te annuleren.

Voorbeeld annuleringsverzoek

(Uw naam en adres)

Shellfire GmbH
Altkönigstraße 10A
61389 Schmitten
e-mail: hosting@shellfire.de

Datum _______________

Annulering van het contract van (datum) / (uw klantreferentienummer)

Geachte heer/mevrouw,

Ik wens het bovenvermelde contract te annuleren.

Gelieve het bedrag dat ik heb betaald terug te storten op de volgende bankrekening:
(geef uw rekeninggegevens)

Met vriendelijke groeten,

(uw handtekening)